top of page

DIGibike

Aan de hand van de digital outreach-methodiek bezoeken de digihelpers van DIGbij werkarme gezinnen (1), anderstalige nieuwkomers (2) en alleenwonende ouderen (3) met digitale uitsluiting om eerst inzicht te krijgen in de noden en vervolgens verder te helpen aan huis.

Om écht DIGbij te zijn, zal de digihelper van IN-Z erop uit trekken met een e-bakfiets uitgerust met WIFI, laptops en tablets. De DIGibike brengt materialen, hulp op maat en activiteiten in wijkhuizen, kerndorpen en tot bij de organisaties en verenigingen.

Met deze mobiele werking geven digihelpers individuele ondersteuning tijdens de schooluren in thuiscontext of binnen de veiligheid van de lokale en gekende vindplaatsgerichte projecten (moedergroepen, huizen van het kind, Na de Bel, armoedeverenigingen, spelotheek, opbouwwerk in zorgzame buurten,…).

Op basis van de opgebouwde vertrouwensrelatie wordt een brug gemaakt vanuit de thuissituatie van de doelgroep naar centrale of mobiele digipunten die vrij toegankelijk zijn en bemand worden door dezelfde digihelpers.

DIGibike.jpg
bottom of page