top of page

DIGihelden

De ondersteunende activiteiten met elk hun eigen methodiek en context komen samen in een inclusief totaalaanbod uitgevoerd door een team van digihelpers en experten in mediawijsheid & digitale skills. DIGihelden wordt 4x per jaar georganiseerd in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen.

Wie een uitgebreidere interesse heeft in de digitale tools, krijgt de mogelijkheid zich hierin te verdiepen. Het DIGiteam voorziet op vaste namiddagen, zitdagen of -avonden een groepsaanbod met een volledige focus op digitale skills en mediawijsheid, zodat bij een eerste bezoek of vragen bij een vrij bezoek, kan doorverwezen worden naar het algemeen aanbod van DIGbij.

Hier is het de bedoeling dat iedereen op zijn/haar eigen manier creatief bezig is. Zonder druk, in de flow van het proces en de geborgenheid van de groep. Het DIGiteam betrekt de deelnemers zeer actief door samen een ‘digitaal project’ uit te denken en uit te werken. In het digitaal project komen dan verschillende digitale skills aan bod:

  • Digitale media en toepassingen

    • om te creëren, te participeren en te interageren

  • Computationeel denken en handelen

    • ingaan op de digitale ontwikkelingen en het belang van basiskennis en goed gebruik van ICT om te kunnen participeren aan de samenleving

  • Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie

    • aandacht geven aan mediawijsheid

In vakantieperiodes wordt er rekening gehouden met een preventief integraal DIGihelden aanbod waar ook gezinsleden, zorgfiguren, zélfs buurtbewoners aan kunnen meedoen. Het aanbod van DIGihelden vind je terug in de kalender van jouw gemeente.

bottom of page