top of page

Missie

Dankzij het samenwerkingsverband DIGbij - de eerste Limburgse digibank gesubsidieerd door de Vlaamse overheid - kunnen alle digistarters (mensen die digitale uitsluiting ervaren) terecht in centrale én mobiele digipunten in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen voor zowel advies, hulp, opleiding en vorming, als voor een openbare computerruimte en het uitlenen van laptops en tablets.

DIGbij is Limburgs voor ‘dichtbij’
“Digitaal dichtbij voor iedereen”

DIGbij is de digibank van Zuid-Limburg waarbij 6 organisaties (IN-Z, Link in de Kabel, Close the Gap, LPV, Educo en Saamo) samenwerken en de brug slaan naar mensen met digitale ongelijkheid. In deze uitgestrekte landelijke regio met meer dan 50.000 inwoners is het belangrijk om het digitale aanbod mobiel te maken, en zo dichtbij mogelijk de mensen zelf te brengen.

We werken met enkele centrale digipunten die open en vrij toegankelijk zijn. Deze digipunten zijn naast een uitleendienst voor laptops/tablets en een openbare computerruimte met open WIFI, ook een plaats voor vorming en opleiding in digitale vaardigheden en mediawijsheid, met flankerend, preventief en integraal vakantieaanbod.

Brugfiguren die we opleiden tot digihelper gaan tot bij de mensen thuis om inzicht te krijgen in hun noden en hen verder te helpen. En om écht DIGbij te zijn, zal de digihelper van IN-Z er ook op uit trekken met een e-bakfiets uitgerust met WIFI, laptops en tablets. Deze mobiele werking brengt materialen, hulp op maat en activiteiten in wijkhuizen, kerndorpen en tot bij de organisaties en verenigingen. Onze prioritaire doelgroepen zijn gezinnen waar niemand werkt, nieuwkomers, jonge werkarme volwassenen en alleenwonende ouderen.

wolk wit.png

DIGbij is een samenwerkings-verband voor een gezamenlijk, efficiënt en duurzaam
e-inclusiebeleid.

wolk wit.png

DIGbij is via een digitale outreach-methodiek met brugfiguren (LDE) aan huis gaan om noden in kaart te brengen.

conversation blue.png

DIGbij is een centraal of mobiel digipunt dat vrij toegankelijk is en door dezelfde brugfiguren wordt bemand.

power.png
bottom of page