top of page

Partners

IN-Z vzw

 • Projectcoördinatie en regie

 • Aankoop materialen en financiering flankerende maatregelen met projectmiddelen ter ondersteuning van elke digipunt

 • Aansturing, begeleiding en planning brugfiguren in LDE-tewerkstelling als outreacher en begeleider digipunten

 • Communicatiecampagne in samenwerking met lokale stuurgroep

 • Ter beschikkingstelling van lokaal netwerk en infrastructuur voor digipunten

 • Bemanning op openingsmomenten digipunten door brugfiguren opgeleid als digihelper door LidK. Deze brugfiguren zijn ervaringsdeskundig in LDE-tewerkstelling

 

LINK IN DE KABEL vzw

 • Ondersteuning in de uitbouw van digipunten/digibank

 • Train de trainer: brugfiguren en vrijwilligers opleiden tot digihelper

 • Activiteiten op maat van doelgroep en lokale digipunten

 • Opleidingsaanbod mediawijsheid, ook voor kinderen en jongeren in vakantie

 

EDUCO vzw

 • Ondersteuning in de uitbouw van digipunten/digibank

 • Opleidingsaanbod volwassenen (integratie, participatie en activering arbeidsmarkt) en senioren

 

SAAMO Limburg vzw (Tongeren)

 • Behoeftenonderzoek doelgroep

 • Ondersteuning in de uitbouw van digipunten/digibank

 • Toeleiding doelgroep via basiswerkingen SAAMO Limburg in de stad Tongeren

 • Ondersteuning bij activiteiten binnen buurtwerking Paspoel, de Nieuwe Volksbond,...

 • Coaching i.k.v. zorgzame buurten

 

LPV vzw

 • Toeleiding doelgroep (in asielprocedure, nieuwkomend, erkend vluchteling) via vrijwilligers en buddy’s 

 • Ondersteuning en digitaal aanbod binnen activiteitenkalender van lokale comités GASTAMA (Tongeren) en Warm Borgloon (Borgloon)

 

Close-The-Gap vzw

 • Refurbishen laptops en mobiele toestellen: van inzamelen tot wissen van gegevens en herstellen of afvalverwerking

Presentatie1.gif
bottom of page